@books of Asada Jiro

Asada Jiro ( 1951 - )

< bookcover picture, title, date of the first print, price and publishing company >

update 2013/04/01

page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7 page 8@page 9

"Prison Hotel"
1993.02.28 \1,400
Tokuma Shoten
"Nichirin No Isan"
( The Legacy of the Sun)
1993.08.30 \1,752
Seijusha

"Shoto Yakuza No Hanzaigaku Kyoshitsu"
1993.12.25 KK Bestsellers
1998.04.25 \495
Gentosha Outlaw Bunko
"Metro Ni Notte"
1994.03.31 \1,500
Tokuma Shoten
"Prison Hotel Aki"
1994.08.31 \1,700
Tokuma Shoten
"Gokudo Horoki @
Torarete Tamaruka"
1994.09.04
KK Bestsellers
1998.08.25 \495
Gentosha Outlaw Bunko
"Gokudo Horoki A
Body eno Requiem"
1995.04.20 KK Bestsellers
1998.12.25 \495
Gentosha Outlaw Bunko
"Prison Hotel Fuyu"
1995.09.30 \1,500
Tokuma Shoten
"Kin Pika"
1996.02.05 \1,942
Kobunsha